Groepen

Leeftijdsgemengde groepen


Het werken met leeftijdsgemengde groepen maakt het onderwijs op de Nautilus echt anders dan anders. Wij werken met twee leerjaren per groep.

De school is ingedeeld in onderbouw en bovenbouw.

voor de Nautilus Flevohof ziet de start van het schooljaar 2020-2021 ziet er als volgt uit:

 • De Onderbouw bestaat uit een groep1/2
 • De Middenbouw bestaat uit een groep 3/4 en 5/6
 • De Bovenbouw bestaat uit een groep 7/8
 • Een voorbeeld

  Een middenbouwgroep bestaat uit 12 leerlingen van leerjaar 4 en 13 leerlingen van leerjaar 3. De leerlingen van leerjaar 3 krijgen hun instructie van de leerkracht. De kinderen van het andere leerjaar werkt dan zelfstandig aan hun eigen werk. Daarna krijgen de leerlingen van leerjaar 4 hun instructie. De leerlingen van leerjaar 3 nemen dan weer plaats aan hun eigen tafeltje en werken zelfstandig verder. Dit gebeurt allen als het gaat om de vakken rekenen en taal. De leerlingen krijgen als groep les in de vakken wereldorientatie en muziek en gym

  Tafelgroepjes

  De leerlingen van de groepen 3/4 - 7/8 zitten in de klas aan ‘tafelgroepjes’. Dit zijn groepjes van leerlingen van verschillende leeftijden. Binnen de tafelgroep kunnen en mogen kinderen met en van elkaar leren. Zij leren en ontdekken in de loop van de tijd de manier van leren en helpen die bij hen past. Ook kunnen ze experimenteren met hun sociale rol.

  In de kleuterklassen starten en eindigen alle activiteiten in de kring. De kleuters werken in teams van jongste, middelste en oudste en zitten in de kringopstelling naast elkaar.

  Groepsgrootte

  Onze groepen op de nautilus bestaan uit ongeveer 10 tot 15 leerlingen. In de onderbouw starten we meestal met wat kleinere groepen.

  Onze groepen op de Nautilus Oost zijn bij aanvang klein