Hoe ziet een schooldag er uit?

De schooldag op de Nautilus Flevohof duurt van half negen tot twee uur. De deur gaat open om 8.20 uur.

’s Ochtends staat de directeur of een andere medewerker bij de ingang om de iedereen te verwelkomen. Ouders van de onderbouw mogen met hun kind naar de klas in. Bij de midden- en bovenbouw tot aan de klasdeur. Om half negen gaat de bel en verlaten de ouders de school. De lessen gaan beginnen!

De schooldag begint altijd in de kring of met een klassengesprek. Dan wordt het dagritme besproken: wat staat er allemaal op het programma. De leerkrachten gebruiken daarbij picto’s op het digibord of een doe-papier. Na het klassengesprek begint de instructie. De leerkracht neemt de leerlingen van één leerjaar bij zich aan de instructietafel. De overige leerlingen in de klas werken zelfstandig. Na een tijdje kan een deel van de leerlingen verder werken aan het eigen tafelgroepje. Sommige leerlingen blijven wat langer bij de instructietafel om extra uitleg te krijgen. Na een poosje gaan ook zij terug naar het tafelgroepje. Daarna is het de beurt aan de kinderen van het volgende leerjaar om instructie te krijgen aan de instructietafel.

In de tafelgroepjes zijn leeftijdsgemengd. De groepjes vormen zo teams uit verschillende leerjaren. De leerlingen kunnen elkaar helpen. Op deze manier raken ze erg gewend aan overleggen met elkaar. Van daaruit leren ze de beste keuzes te maken. Onderhandelen is hierbij een belangrijk onderdeel.

De leerlingen blijven allemaal over. Zij eten samen met hun leerkracht hun tienuurtje en hun lunch rond het middaguur en spelen daarna buiten op het speelplein.