Oecumenische identiteit

Op De Nautilus zijn alle kinderen welkom, ongeacht afkomst of religie. Op school leren de kinderen om met elkaar te praten over overeenkomsten en verschillen. Doordat leerlingen intensief met elkaar samenwerken leren zij elkaar goed kennen. We gaan uitdagingen niet uit de weg: de school is de oefenplaats voor de maatschappij. Onderlinge verschillen in karakter, cultuur of levensbeschouwing kunnen overbrugd worden.

We vieren op school de christelijke feestdagen. De leerlingen krijgen twee keer per week les over levensbeschouwing.. Er worden soms verhalen uit de Bijbel verteld. Vooral in de bovenbouw is er ook aandacht voor de andere wereldgodsdiensten. We zijn dan op zoek naar de overeenkomsten. Vaak kiezen we bij dit vak voor de projectvorm en bespreken we thema’s als rechtvaardigheid en vriendschap. Binnen de lessen is er voor elke leerling ruimte om een eigen invulling aan de lesstof te geven.