Ziekmelding

Als uw kind ziek is of om een andere reden de school niet kan bezoeken, dan kunt u dat op twee manieren aan school doorgeven.

U kunt dit natuurlijk ook al de avond te voren doen, als uw kind dan al ziek is of als uw kind later komt vanwege een doktersbezoek. Onze voorkeur gaat uit naar het melden per email, we zijn dan altijd bereikbaar!