De intern begeleider van de Nautilus Flevohof


De intern begeleider (IB-er) heeft een aparte taak in de school. Zij coördineert de zorg voor leerlingen en het zorgbeleid binnen de school. Samen met de directeur werkt de intern begeleider aan de ontwikkeling van de school.

Juf Samira

Intern begeleider groep 1-4

Juf Marieke

Intern begeleider groep 5-8

Zorgbeleid

Sommige leerlingen hebben extra zorg of begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als zij een leerprobleem hebben of een sociaal-emotioneel probleem. De intern begeleider van de school helpt in zulke gevallen de leerkracht om de leerling zo goed mogelijk te helpen en is ook opgeleid om individuele kinderen te begeleiden. Bijvoorbeeld door de leerling een apart of aangepast programma te laten volgen. Soms verwijst de IB-er een leerling door naar meer gespecialiseerde hulp. Denk aan het team van orthopedagogen (Orthoteam) van AMOS, het ABC, schoolmaatschappelijk werk of speltherapie. De IB-er is verantwoordelijk voor het zorgbeleid van de school.