Schooltijden


’s Ochtends gaan de deuren om 08:15 uur open. De kinderen kunnen dan naar hun klas gaan. Ouders mogen uiteraard meelopen. U wordt verzocht rekening te houden met het feit dat de lessen om 08:30 uur beginnen.

Als de school om 14:00 uur uitgaat, brengen de leerkrachten de leerlingen naar buiten en als ze u gezien heeft, geeft ze de leerling een hand en kan hij of zij mee gaan met u. Als iemand anders uw zoon of dochter op komt halen willen we dat graag weten. Dit doorgeven aan de groepsleerkracht of de administratie.

Omdat de lessen pas om 14:00 uur stoppen kan het soms even duren voor een groep buiten is.